Back to All Events

Medytacja Latihan

35773934_883349898518688_6738361838368456704_n.jpg

Medytacja Latihan
[for english scroll down]

taniec // ruch // zatrzymanie w ciele // medytacja

ZAPRASZAMY
na prowadzoną medytację w ruchu zbliżająca Cię do twojego ciała i esencji Ciebie. 

Latihan to:
Przestrzeń CZUCIA siebie / zwolnienie / kontaktu z własnym ciałem.

Podróż wewnętrzna. Solo lub jeśli natrafisz na kogoś i zdecydujesz eksploracji w kontakcie.
Podróż z muzyką w tle.
Przez miękkość ciała i powolność, aż do statyczności i ciszy.

DLA KOGO:
Dla wszystkich, którzy mają ciało.
Dla tych, którzy chcą odzyskać / pogłębić POŁĄCZENIE ze sobą i z odczuwaniem.
Dla tych, którzy chcą się poruszać, wyciszyć, uspokoić i zagłębić w siebie bez umysłu.
Dla tych, którzy chodzą wcześnie spać i pragnęli by wyciszenia przed nocą.
Dla tych, którzy szukają bezpiecznej, trzymanej przestrzeni, szacunku i akceptacji.

DRESSCODE:
Coś, w czym można swobodnie oddychać, przemieszczać, poturlać się po ziemi jeśli najdzie cię ochota.
Bez opinających pasków / staników, które blokują komfort ruchu i czucie.
Zagłęb się w siebie z zamkniętymi oczami przynieś swoją opaskę (szal) na oczy.

WYDARZENIE:
Ma strukturę zamkniętą: początek, środek i koniec,
PROSIMY O PRZYBYCIE PUNKTUALNIE i bycie na całości.
Część taneczna trwa ok 1 h. towarzyszy jej 15 min wprowadzenia oraz 15 min część końcowa.
Przed spotkaniem należy nie jeść ciężko, oraz nie pić alkoholu, zjeść minimum 1h przed.

CZAS / KOSZT: 
19:00 - 20:30 / 40 zł 


PROWADZI: 
Joanna Zawadzka
Coach relacji, Life coach, masażystka Lomi Lomi, Instruktor pilates i fitness, 

Praca z ciałem i ruch od najmłodszych lat towarzyszyły mojemu życiu. Prawdziwą bliskość i tego z czym jest związana uczę się i zgłębiam od wielu lat. Tajniki ciała, jego mądrość i pracę z dotykiem poznawałam początkowo jako instruktor zajęć body&mind następnie jako praktyk medytacji aktywnych i masażystka. Płynnie wykorzystuję ich mądrość w pracy coaching-owej i rozwojowej. Znacząco odmieniło to moje prywatne życie. Jestem zwolenniczką małych kroków prowadzących do wielkich zmian. 
https://www.facebook.com/events/936777636482922/?ti=ia


Zapraszam również na masaż Lomi Lomi szczegóły
https://www.facebook.com/Touch4You-1815976751798991/
--------

Latihan meditation

dance // motion // body // meditation

WE INVITE YOU
to movement meditation, bringing you closer to your body and the essence of you.

Latihan is:
A space of FEELING yourself /

Latihan to:
Przestrzeń CZUCIA siebie / contact with your own body.

Internal journey. Solo or if you come across someone and decide to explore in touch
A journey with music in the background
Through the softness of the body and slowness, up to staticity and silence.

FOR WHOM:

For all who have a body.
For those who want to recover / deepen the CONNECTION with each other and with feeling.
For those who want to move, calm down, calm down and delve into themselves without a mind.
For those who go to sleep early and wish to calm down before the night.
For those who are looking for a safe, kept space, respect and acceptance.

DRESSCODE:
Something that you can breathe freely, move, roll on the ground if you feel like it
Without zipped belts / bras that block the comfort of movement and feeling.
Deep inside yourself with your eyes closed, bring your armband (shawl) to your eyes.

EVENT:

It has a closed structure: beginning, middle and end.
PLEASE BE ON TIME and be on the whole event . The dance part lasts about 1 hour and is accompanied by 15 minutes of introduction and 15 minutes of the final part.
Before meeting you should not eat heavily, and do not drink alcohol, eat a minimum of 1 hour before.


TIME / COST:
19:00 - 20:30 / 40 zł 


LEADS:

Joanna Zawadzka
Relationship coach, Life coach, Lomi Lomi masseuse, Pilates and fitness instructor

I also invite you to Lomi Lomi massage for details

https://www.facebook.com/Touch4You-1815976751798991/

Earlier Event: June 28
ZAJĘCIA POLE DANCE
Later Event: July 19
Warsztat Caribbean Flow